Zamówienia Publiczne

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, dotyczących zamówień publicznych oferujemy między innymi:
– przygotowywanie projektów umów w zamówieniach publicznych (umowa na roboty budowalne, dostawy i usługi);
– reprezentowanie strony przed krajową izbą odwoławczą w postępowaniach o udzielenie zamówienia;
– przygotowywanie opinii w sprawach zamówień publicznych;
– doradztwo w zakresie zamówień publicznych (obejmujące w szczególności: aktualne stanowisko urzędu zamówień publicznych, ocenę spełnienia przez oferentów warunków udziału w postępowaniu, pomoc w doborze trybu udzielenia zamówienia);
– doradztwo w trakcie wykonywania umów o zamówienie publiczne (obejmujące w szczególności: dopuszczalność udzielania zamówień dodatkowych, uzupełniających, dopuszczalność zmiany formy udzielonego zabezpieczenia);
– ocenę kompletności złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofert;
– ocenę dopuszczalności wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia

Kancelaria Radców Prawnych BBK
Kajda, Salamon-Madej sp.p.
ADRES
ul. Adama 1
40-467 Katowice
DANE
KRS: 0000411370
NIP: 954-273-63-05
REGON: 242858089
KONTAKT
tel.: +48 32 725 62 80
fax.: +48 32 201 06 60
e-mail: kontakt@kancelariabbk.pl

Kancelaria Radców Prawnych BBK, Kajda, Salamon-Madej sp.p. Ⓒ 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone