Ubezpieczenia społeczne

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, dotyczących ubezpieczeń społecznych oferujemy między innymi:
– reprezentowanie ubezpieczających (pracodawców) we wszelkich sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dotyczących kwestii zabezpieczenia społecznego, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym,
– reprezentowanie ubezpieczonych (pracowników, rolników) we wszelkich sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), dotyczących rent, emerytur oraz innych świadczeń, zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym,
– sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych i emerytalnych,
– sporządzanie odwołań od decyzji lekarzy-orzeczników,
– dochodzenie odszkodowań od zakładów pracy w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,
– dochodzenie świadczeń z tytułu ojcostwa lub macierzyństwa,

Kancelaria Radców Prawnych BBK
Kajda, Salamon-Madej sp.p.
ADRES
ul. Adama 1
40-467 Katowice
DANE
KRS: 0000411370
NIP: 954-273-63-05
REGON: 242858089
KONTAKT
tel.: +48 32 725 62 80
fax.: +48 32 201 06 60
e-mail: kontakt@kancelariabbk.pl

Kancelaria Radców Prawnych BBK, Kajda, Salamon-Madej sp.p. Ⓒ 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone