Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oferujemy między innymi:
– reprezentację przed sądami w sprawie tzw. „upadłości konsumenckiej”, w tym również opiniowanie i sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wszelkich pism procesowych
– reprezentowanie w toku postępowania upadłościowego, w tym również opiniowanie oraz sporządzenie wniosku o ogłoszeniu upadłości,
– reprezentowanie w toku postępowania naprawczego, w tym również opiniowanie oraz sporządzenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,
– sporządzanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
– opiniowanie oraz sporządzenie wniosku o wyłączenie z masy upadłości oraz powództwa o wyłączenie z masy upadłości,
– sporządzanie zarzutów na opis i oszacowanie,
– reprezentowanie przed sądami powszechnymi w sprawach zainicjowanych przez syndyka masy upadłości, nadzorcę sądowego albo zarządcę o uznanie czynności za bezskuteczną,
– reprezentowanie wierzyciela w toku postępowania upadłościowego, obejmująca również udział w zgromadzeniu wierzycieli
– opiniowanie i sporządzanie pozostałych dokumentów i pism składanych w postępowaniu upadłościowym, między innymi: sprzeciwu do listy wierzytelności, zarzutów przeciwko przyjętemu układowi, wniosku o zmianę układu, zarzutów przeciwko planowi podziału,
– reprezentację przed sądami w sprawach dotyczących orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,

Kancelaria Radców Prawnych BBK
Kajda, Salamon-Madej sp.p.
ADRES
ul. Adama 1
40-467 Katowice
DANE
KRS: 0000411370
NIP: 954-273-63-05
REGON: 242858089
KONTAKT
tel.: +48 32 725 62 80
fax.: +48 32 201 06 60
e-mail: kontakt@kancelariabbk.pl

Kancelaria Radców Prawnych BBK, Kajda, Salamon-Madej sp.p. Ⓒ 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone