Prawo Nieruchomości

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, dotyczących nieruchomości oferujemy między innymi:
– udzielanie porad prawnych i prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących nabycia własności nieruchomości, ochrony własności nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz wszelkich ograniczonych praw rzeczowych, w tym również służebności gruntowych,
– przygotowywanie wniosków i prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych, w tym również o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
– opracowywanie i prowadzenie negocjacji treści umów z zakresu prawa budowlanego i obrotu nieruchomościami, w tym umów najmu, dzierżawy i sprzedaży nieruchomości,
– prowadzenie sporów z zakresu prawa budowlanego i zarządzania nieruchomościami, w tym w postępowaniach administracyjnych oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
– świadczenie pomocy prawnej na rzecz cudzoziemców nabywających nieruchomości w Polsce.
– prowadzenie spraw z zakresu ochrony praw autorskich architektów,
– udzielanie porad prawnych z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego, ochrony zabytków,
– prowadzenie stałej obsługa prawna inwestorów, deweloperów, agencji pośrednictwa, zarządców nieruchomości.

Kancelaria Radców Prawnych BBK
Kajda, Salamon-Madej sp.p.
ADRES
ul. Adama 1
40-467 Katowice
DANE
KRS: 0000411370
NIP: 954-273-63-05
REGON: 242858089
KONTAKT
tel.: +48 32 725 62 80
fax.: +48 32 201 06 60
e-mail: kontakt@kancelariabbk.pl

Kancelaria Radców Prawnych BBK, Kajda, Salamon-Madej sp.p. Ⓒ 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone