Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, dotyczących prawa medycznego i farmaceutycznego oferujemy między innymi:
– doradztwo prawne oraz stałą obsługę w zakresie realizacji obowiązków podmiotów medycznych oraz osób fizycznych i innych podmiotów prawnych prowadzących działalność farmaceutyczną;
– sporządzenia oraz opiniowanie przedłożonych umów;
– obsługę prawna kontraktów zwieranych z NFZ;
– sporządzanie opinii oraz informacji prawnych w zakresie prawa medycznego oraz farmaceutycznego;
– opiniowanie oraz nadzór formalno-prawny dokumentów w zakresie zamówień publicznych oraz reprezentację przed organami właściwymi w sprawach dot. zamówień publicznych;
– pomoc przy sporządzaniu i opiniowaniu projektów pism kierowanych do kontrahentów;
– reprezentację w sprawach o charakterze cywilnym i karnym oraz dyscyplinarnym, przed komisjami wojewódzkimi ds. orzekania o zdarzeniach medycznych;
– pomoc przy opracowywaniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego;
– kompleksową obsługę oraz przygotowywanie projektów dokumentów przy zmianie oraz przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie działalności farmaceutycznej;
– wsparcie w zakresie ochrony dóbr osobistych i lekarzy;
– stałą i bieżącą obsługę w zakresie realizowanych inwestycji na rynku usług medycznych i farmaceutycznych;
– obsługę i reprezentację w zakresie fuzji, przejęć, likwidacji oraz restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej oraz w zakresie działalności farmaceutycznej;
– sporządzanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie działalności medycznej oraz farmaceutycznej;
– prowadzenie szkoleń z zakresu prawa medycznego oraz farmaceutycznego

Kancelaria Radców Prawnych BBK
Kajda, Salamon-Madej sp.p.
ADRES
ul. Adama 1
40-467 Katowice
DANE
KRS: 0000411370
NIP: 954-273-63-05
REGON: 242858089
KONTAKT
tel.: +48 32 725 62 80
fax.: +48 32 201 06 60
e-mail: kontakt@kancelariabbk.pl

Kancelaria Radców Prawnych BBK, Kajda, Salamon-Madej sp.p. Ⓒ 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone