Prawo energetyczne

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, dotyczących prawa energetycznego oferujemy między innymi:
– doradztwo prawne dla przedsiębiorstw energetycznych we wszelkich aspektach ich działalności;
– doradztwo dla odbiorców końcowych (konsumentów, innych podmiotów) w zakresie realizacji zawartych umów;
– sporządzanie oraz opiniowanie umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej;
– udział w negocjacjach i renegocjacjach warunków umownych;
– zapewnienie prawidłowego przebiegu w zakresie zmiany sprzedawcy (wykonanie w tym zakresie obowiązków nałożonych na sprzedawcę (nowego i dotychczasowego) oraz operatora systemu dystrybucyjnego);
– doradztwo w zakresie problemów pojawiających się pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu i dystrybucji przy realizacji procesu zmiany sprzedawcy;
– doradztwo w zakresie udzielania informacji konsumentowi na temat funkcjonowania rynku energetycznego oraz sprzedaży i dostarczania energii, paliw gazowych;
– doradztwo oraz przygotowanie wymaganych dokumentów w sprawach kontynuacji umów z następcą prawnym, tzw. „ przepisywanie umów” na inny podmiot (ten sam obiekt- inny właściciel);
– zapewnienie prawidłowego przebiegu etapu zawierania i realizacji umów z konsumentem;
– zastępstwo procesowe przed sądami oraz reprezentacja przed innymi organami;
– prowadzenie spraw związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych;
– opiniowanie i nadzór formalno-prawny dokumentów w zakresie zamówień publicznych;
– sporządzanie opinii prawnych oraz informacji prawnych;
– prowadzenie szkoleń (nowelizacje, stosowanie obowiązujących przepisów, wykładnia przepisów, praktyczne problemy działalności energetycznej).

Kancelaria Radców Prawnych BBK
Kajda, Salamon-Madej sp.p.
ADRES
ul. Adama 1
40-467 Katowice
DANE
KRS: 0000411370
NIP: 954-273-63-05
REGON: 242858089
KONTAKT
tel.: +48 32 725 62 80
fax.: +48 32 201 06 60
e-mail: kontakt@kancelariabbk.pl

Kancelaria Radców Prawnych BBK, Kajda, Salamon-Madej sp.p. Ⓒ 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone