Ochrona Danych Osobowych

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, dotyczących ochrony danych osobowych oferujemy między innymi:
– kompleksową obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych,
– weryfikację podlegania obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
– weryfikację podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora,
– weryfikację stosowanych środków ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przetwarzania danych osobowych oraz ich ocena pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami,
– przeprowadzanie audytów ochrony danych osobowych, obejmujący również przeprowadzenie analizy ryzyka i ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych,
– opracowywanie dokumentów związanych z ochroną danych osobowych obejmujących: rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności, polityka ochrony danych osobowych, polityka prywatności, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, umowy o powierzenie przetwarzania danych, polityka zarządzania naruszeniami, polityka zgłaszania naruszeń, polityka realizacji praw podmiotów danych, zgody na przetwarzanie danych osobowych, klauzule informacyjne,
– zapewnienie merytorycznego przygotowania administratorów do stosowania RODO i zapewnienie wsparcia,

Kancelaria Radców Prawnych BBK
Kajda, Salamon-Madej sp.p.
ADRES
ul. Adama 1
40-467 Katowice
DANE
KRS: 0000411370
NIP: 954-273-63-05
REGON: 242858089
KONTAKT
tel.: +48 32 725 62 80
fax.: +48 32 201 06 60
e-mail: kontakt@kancelariabbk.pl

Kancelaria Radców Prawnych BBK, Kajda, Salamon-Madej sp.p. Ⓒ 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone