Gospodarka wodna

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, dotyczących gospodarki wodnej oferujemy między innymi:
– stałą obsługę prawną przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych;
– udzielanie porad prawnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz prawa wodnego;
– przygotowywanie i opiniowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
– reprezentowanie w sporach pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, a odbiorcami usług,

Kancelaria Radców Prawnych BBK
Kajda, Salamon-Madej sp.p.
ADRES
ul. Adama 1
40-467 Katowice
DANE
KRS: 0000411370
NIP: 954-273-63-05
REGON: 242858089
KONTAKT
tel.: +48 32 725 62 80
fax.: +48 32 201 06 60
e-mail: kontakt@kancelariabbk.pl

Kancelaria Radców Prawnych BBK, Kajda, Salamon-Madej sp.p. Ⓒ 2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone