Usługi

Oferujemy:

 • kompleksowe prowadzenie określonych projektów ze zdefiniowanym celem (np. uregulowanie stanu prawnego nieruchomości; przygotowanie prawne inwestycji);
 • stałą, bieżącą obsługę prawną Klienta biznesowego;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych i administracyjnych (np. w konkretnej sprawie lub w określonym typie spraw);
 • doraźne doradztwo prawne (opinie prawne, strategie, itp.);
 • uczestnictwo w negocjacjach.


 Kancelaria specjalizuje się w:

 • prawie gospodarczym i handlowym
 • prawo cywilne i umowy handlowe
 • nieruchomości i prawo budowlane
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo oświatowe
 • prawo spółek i prawo upadłościowe i naprawcze
 • prawo rodzinne
 • prawo i postępowanie administracyjne


Kancelaria oferuje także kompleksową obsługę prawną klienta biznesowego na zasadach indywidualnie uzgodnionych przy uwzględnieniu specyfiki Jego działalności i potrzeb. Kancelaria realizuje także określone przez Klienta zadania, związane z wdrożeniem konkretnego projektu prawnego.

Stosownie do zapotrzebowania jesteśmy w stanie dostosować zakres naszych usług do indywidualnych potrzeb.